දිවයිනේ වැඩිම A හා B සාමාර්ථ

2019 වර්ෂයේ දිවයිනේ ප්‍රථමයාද ඇතුළුව පසුගිය වසරවල වැඩිම A හා B සාමාර්ථ සමගින් සිසුන් බහුතරයකට සරසවි වරම් හිමිකර දීමට හැකිවීම පිළිබඳව අප නිහතමානීව ආඩම්බර වන්නෙමු෴

දිවයිනේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගීවන SFT පන්තිය

ගම්පහ, කුරුණෑගල, නුගේගොඩ, හොරණ නගරවල බහුතර සිසුන් පිරිසක් අප වටා රොක් වෙමින් අප කෙරෙහි තබා ඇති විශ්වාසය නිරන්තරයෙන් ආරක්ෂා කරන්නෙමු෴

සුදුසුකම් හා අත්දැකීම් බහුල ගුරුවරයෙක් වීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී විශේෂ, වන හා පාරිසරික විද්‍යා විද්‍යාපති ගෞරව උපාධි සම්පූර්ණ කර ඉන් නොනැවතී වසර ගණනක් සිසුන්ට උගන්වමින් ලබාගත් අත්දැකීම්වලින්ද සවිමත් ආදර්ශමත් ගුරුවරයෙකු වීම෴

සටහන් පිරවීමට පමණක් සීමා නොවීම

සාම්ප්‍රදායික ඉගැන්වීම් රටාවෙන් ඔබ්බට යම්න් නූතන ඉගැන්වීම් රටාවන් මගින් විෂය කරුණු සිසුන්ගේ මතකයේ රැ‌ඳෙන ලෙස මනාව ඉගැන්වීම෴

විභාගය ඉලක්ක කරගත් ඉගැන්වීම් සැලැස්ම

විභාගය ඉලක්ක කරගනිමින් මනා කාල කළමනාකාරීත්වයකට අනුව සමස්ථ විෂය නිර්දේශයම ආවරණය කිරීම හා ප්‍රශ්න පත්‍ර කරවීම මගින් සිසුන් විභාගයට හුරු කරවීමේ මනා වැඩපිළිවෙළක් සහිත වීම෴

Scroll to Top